ÚZEMNÍ STUDIE VENDOLÍ

Primárním účelem regulativu je vytvoření kvalitního obytného prostředí pro rodinné bydlení v kombinaci s veřejným prostorem, prostorem pro sport, pobyt a rekreaci.

Lokalita pro výstavbu nové obytné zóny se nachází v jihovýchodní části obce Vendolí, západně od Svitav. Obec se historicky vyvíjela převážně kolem podélně procházející cesty. Jedná se o typický příklad  tzv. lánové vsi. Celková plocha řešeného pozemku je 60 432 m2. Území je celkem rozděleno na 56 samostatných parcel, vymezeny jsou dále komunikace a prostory pro parkování a vedení inženýrských sítí. Součástí území je veřejný prostor-park. Parcely pro výstavbu rodinných domů jsou rozděleny na výstavbu samostatně stojících domů, dvojdomů a řadových domů.

Zástavba navržená regulativem respektuje venkovské uspořádání zástavby. Stavby jsou orientovány na veřejné prostranství, umístěny v přední části pozemků. Tradiční uspořádání je doplněnou soudobou podobou zástavby a vytváří tak moderní podobu vesnice s dodržením tradičních základů. Všechny pozemky mají dostatek soukromého prostoru v podobě nezastavěné části-zahrady.

Územní studie: Q3/2023
Realizace: Q4/2024
Vizualizace: KYZLINK ARCHITECTS