BYDLENÍ U NEMOCNICE

Lokalita sousedního lesoparku umožňuje vytvoření jedinečného bydlení s výhledem do zeleně. Areál se nachází mimo historické centrum a navazuje na soudobou architekturu přilehlé nemocnice. Jedna z budov sloužila historicky jako ubytovací zařízení pro zdravotní sestry a lékaře. V kontextu vývoje doby a změn, které se odehrály napříč všemi odvětvími, má nyní pozice nový význam a rezidenční charakter je pro místo vhodný. Na koncepční změny v areálu navazuje také zkapacitnění parkovacích ploch.

Sestavu hmot tvoří tři objekty, z nichž nejvyšší je určen čistě pro rezidenční funkci. Nejmenší z nich naopak pro služby, které v prostředí nemocničního areálu mohou doplnit zdravotnické funkce – ať už ve formě kanceláří, soukromých ordinací či služeb spjatých s estetickou medicínou. Prostřední objekt vychází z konstrukčního systému původní stavby.

Interiér jednotlivých bytových jednotek je navržen v minimalistické podobě, doplněn o výrazné dřevěné prvky. Koncepce interiéru je navržena tak, že může sloužit i pro střednědobé a krátkodobé ubytování zahraničních hostů – návštěv přilehlé nemocnice

V 1.np se nachází hlavní vstup do objektu, na něj navazuje prostor pro kola další sklepní kóje. Na patře se nachází 3 bytové jednotky. Dvě garsonky a jeden byt 2+kk s balkónem. Ve 2. až 8. podlaží je skladba bytů stejná. Na každém patře jsou 3 byty 2+kk s vlastním balkónem a centrální chodba s navazujícím komunikačním jádrem. Parkování je řešené částečně v objektu a rezidenčním parkovištěm na vlastním pozemku.

Architektonická studie: Q4/2021
Realizace: Q1/2024
Vizualizace: KYZLINK ARCHITECTS