NOVÁ MYSLIVNA

V souladu s principy soudobé architektury a na základě racionálních a logických tvůrčích procesů představujeme architektonický koncept Nové Myslivny. Mezi stěžejní aspekty ovlivňující celkový výsledek patří práce s hmotou, lesním prostředím, myslivecká tématika a požadavky na moderní bydlení.

Dle starých zpráv a dochovaných skutečností je s místem úzce spjata trojice významných brněnských osobností – Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka a Vladislava Vančury. Ti si údajně oblíbili místní hospůdku, která se stala oblíbeným výletním cílem Brňanů. Traduje se, že výše zmínění tři přátelé dokonce zasadili v těchto místech borovici. Motiv stromu je tak nedílnou součástí celého charakteru místa.

V současnosti probíhají první stavební práce v areálu. Cílem projektu je vytvořit důstojného nástupce původní Myslivny, a to jak v oblasti kvalitního bydlení, tak i prvotřídních navazujících služeb.

Architektonická studie: Q2/2020
Stavební povolení: Q3/2022
Realizace: 2026
Vizualizace: KYZLINK ARCHITECTS + STUDIO HORÁK