ZEBRA TECHNOLOGIES BRNO

Komplexní architektonický návrh je založen na vrstvení jednotlivých pater tropických a subtropických podnebných pásů. Nosné botanické a zoologické téma se prolíná všemi architektonickými aplikacemi.

Díky dynamickému a rychlému rozvoji překonala mezinárodní firma ZEBRA TECHNOLOGIES kapacitu stávajících prostor na severu Brna. Společnost s pomocí architektonického týmu obsadila významnou část nové budovy Vlněna, celkově více než 8800 m2. Nový fitout ve dvou věžích komplexu má vysoké nároky na kvalitní prostorové uspořádání a navigaci napříč jednotlivými ostrovy (týmy). Čtyři nad sebou ležící patra jsou navíc díky orientaci budov uskočeny a umožňují vytvořit celkově 5 různých úrovní. Nedílnou součástí jsou tři různě veliké terasy, které byly vybaveny v duchu navazujících pater (témat).

Samostatný prvek návrhu pak tvoří kantýna a jídelní část „WorkCafé“, která navyšuje kapacity pracovních míst mimo běžný obědový čas. Vysoký standard kancelářských prostor doplňují desítky akustických prvků a obkladů, dvouvrstvé skleněné příčky či podhledové akustické lamely.

Architektonická studie: Q2/2020
Projekt interiéru: Q3/2020
Realizace: Q1/2021
Fotografie: Jiří Hloušek