• slidebg1

JEDNODUCHOST JE NEKONEČNÁ DOKONALOST.
DOKONALOST JE NEKONEČNÁ JEDNODUCHOST.

Myšlenky mohou proudit plynule, když do sebe od začátku zapadají jednotlivosti. Pokud architekti od začátku spolupracují se stavebními inženýry, s odborníky na moderní technologie, s designéry, grafiky a dekoratéry, může vzniknout něco výjimečného.

Sami jsme se zavázali k výzkumu a vývoji, sledování a hodnocení trendů v oblasti architektury, designu a stavitelství. Jedinečnou architekturu a technicky dokonalá řešení vytváříme na základě stovek realizovaných projektů a sebevzdělávání v oboru.

"Funkčnost řešení vždy vnímáme jako primární, design jako nadhodnotu funkce."

S našimi klienty už 20 let vytváříme elegantní stavby a interiéry s esencí jedinečnosti.

Už od roku 1995 se na začátku každého projektu zaměřujeme na celek - od urbanismu až po nábytek. Náš přístup je moderní, velmi citlivý k místu a kultuře prostředí, kombinuje nejnovější pokroky v oblasti technologií budov a materiálů s tradicemi a zvyklostmi.

Společně s klienty vytváříme inspirativní atmosféru. Díky tvořivé spolupráci a znalostem vypracujeme integrované a dlouhodobě udržitelné řešení. S klientem spolupracujeme od první vize stavby až po dokončení interiéru. Umíme nejen navrhovat, projektovat, ale také pomoci zajistit výběr zhotovitelů, provádět technické a autorské dozory tak, aby výsledek maximálně respektoval ideový záměr. Celý proces pravidelně přezkoumává náš Design Board.


PROSTOR A HMOTA VYTVÁŘÍ ATMOSFÉRU

Pracujeme se světlem, s energií daného místa, s lidskými pocity, s prostorem jako celkem, s lehkostí, s okolní krajinou, s barvami, se znalostí pravidel, s fantazií, s neodolatelnými výzvami, s radostí...


Vždycky pracujeme v týmu. každou práci kontrolujeme.

Každý projekt je v rané fázi, ve svém průběhu i při dokončování formálně i koncepčně kontrolován. Jan Kyzlink jako architekt a zakladatel firmy společně s Petrem Pospíšilem, Ondřejem Drozdem a Lukášem Fictumem sledují každý projekt.

"Tím je zaručena kontinuita myšlenek a rozpoznatelná tvář architektury a designu KYZLINK ARCHITECTS. Všechny myšlenky jsou konzultovány a navrhovány v týmech, které jsou sestaveny podle typu zakázky z architektů, projektantů, designérů a dekoratérů."

Zakládáme si na vztahu architekta s klientem. Důvěra a umění naslouchat je pro nás prioritou. Pak společně zvládneme všechno!

KYZLINK ARCHITECTS vytváří urbanistické koncepty, studie využitelnosti území, architektonické koncepty a studie staveb pro bydlení, administrativu, obchod a veřejnost. Do posledního detailu navrhujeme také interiéry, vybíráme a navrhujeme nábytek, vybavení, dekorace a zabýváme se i produktovým a průmyslovým designem.

Vypracujeme všechny stupně projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele, realizaci stavby i realizaci interiéru.
V rámci výstavby nabízíme autorský a technický dozor, v oblasti interiéru kompletní projekt management.

jan kyzlink

architekt, CEO
vedoucí DESIGN BOARDU

"KYZLINK ARCHITECTS vnímám jako skupinu kreativních lidí, kteří mají radost z práce a věnují se detailu a interiéru stejně tak pečlivě jako hmotám, liniím a funkčnosti staveb. Z každé práce, kterou připravujeme a odevzdáváme, čiší energie, špičková kvalita, nápaditost a jedinečnost. Sjednocujícím kamenem jsou pak elegance, čistota a vytříbený vkus. Nedokážeme pracovat pro každého, ale každý investor dostává moji osobní péči a každý projekt, na kterém pracujeme, projde mojí hlavou. Společně s Petrem Pospíšilem a celým týmem se nám podařilo vytvořit opravdovou kreativní architektonickou a designérskou dílnu."

Pospíšil

Petr Pospíšil

architektura, design
člen DESIGN BOARDU

Drozd

Ondřej Drozd

architektura, projekce
člen DESIGN BOARDU

Fictum

Lukáš Fictum

řízení projektů
člen DESIGN BOARDU

žáková

magdalena žáková

front office, HR
 

poMYKALOVÁ

ANDREA poMYKALOVÁ

architektura, design
 

SIKORA

ZBYŠEK SIKORA

architektura, design
 

DÍTĚTOVÁ

DAGMAR DÍTĚTOVÁ

design, dekorace
 

TRÁVNÍČKOVÁ

IVANA TRÁVNÍČKOVÁ

architektura, projekce
 

jAnská

šárka jAnská

back office, ekonomika
 

Jelínková

Barbora Jelínková

architektura, projekce
 

Neoralová

Markéta Neoralová

architektura, projekce
 

Sances

Jan Sances

architektura, design
 

MATĚJKOVÁ

ZDEŇKA MATĚJKOVÁ

back office, ekonomika