• slidebg1
  OBCHOĎÁK NEBO OBÝVÁK

  Pracujeme pro velká obchodní centra. Ta nyní chtějí nabídnout zákazníkům při nakupování dokonalý
  komfort a maximum služeb. Interiér připomíná pohodlí obývacího pokoje, nabízí relaxační zóny,
  zázemí i zábavu pro rodiče s dětmi, příjemné restaurace, kavárny, místa pro společenská setkávání.

  We work on big shopping centers. These centers now want to offer their customers the highest level
  of comfort a services. The interior resembles a comfortable living room, offers relaxation zones,
  facilities and entertainment for families with children, cosy restaurants, pleasant cafes, and meeting
  areas.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI OBCHODNÍCH CENTER

 • slidebg1
  S RADOSTÍ PRACOVAT

  Kreativní design nezadržitelně proniká do kancelářských objektů. Majitelé firem chtějí pro své zaměstnance
  vytvářet inspirativní pracovní prostředí. Každý obor činnosti má svá specifika a těmi se při navrhování řídíme.
  Jsme specialisti na relaxační zóny.

  Creative design inexorably penetrates office settings. Business owners want to create inspirational
  working environment for their employees. Each field of business has its own specifications and our team
  takes this into account in every detail of the design proposal.
  We are specialists in zones for relaxation.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI INTERIÉRŮ

 • slidebg1
  POHODLÍ DOMOVA

  Nadčasové a kvalitní bydlení ve vysokém standardu. Vždy. Nezáleží na tom, zda jde o vilu, chatu nebo byt.

  Timeless and quality living with high standards in both concept and use of materials. Always. No matter
  if it's a villa, cottage or flat.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI INTERIÉRŮ

 • slidebg1
  MŮJ DŮM MŮJ HRAD

  Navrhujeme architekturu pro bydlení ovlivněnou funkcionalismem a minimalismem,
  se snahou o citlivé umístění do krajiny, s respektem ke konkrétním potřebám lidí.

  Our design proposals for homes and residences are influenced by functionalism and minimalism,
  in a effort to carefully incorporate the location with respect to the specific needs of the residents.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI EXTERIÉRŮ

 • slidebg1
  NA ULICI ZVEDNI HLAVU

  Veřejný prostor kolem nás působí na naše nálady a pocity. Vzhled a nejbližší okolí administrativních budov,
  sídel společností, nákupních center ovlivňuje dění a náladu ve městech a také vztah okolí k subjektům, které
  je vlastní nebo je užívají.

  Public places around us can affect our mood and feelings. The appearance and close surroundings
  of administrative buildings, headquarters and shopping centers influence the mood and goings-on in cities
  as well as relationships of proprietors and others to public places.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI ARCHITEKTURY

 • slidebg1
  VZPOMÍNKYNA BUDOUCNOST

  Necháváme si prostor pro své vize. Inspirujeme se přírodou a jejími zákonitostmi. Odhadujeme zájmy
  a potřeby lidí i planety v nejbližší budoucnosti.

  We allow room for our own vision. We are inspired by nature and its laws. We assess the interests
  and needs of people and the planet for the near future.


  PŘIPRAVUJEME PREZENTACI ARCHITEKTURY